Lex Legala Ord™
Lex Press Legala Ord™ är en bevakningstjänst för exakta ord och begrepp. Legala Ord™ söker igenom hela textmassan i samtliga dokument i Lex Press databaser, efter det bevakade ordet. (För närvarande över 440 000 dokument).

Lex Press Legala Ord ingår i samtliga Lex Total-abonnemang utan extra kostnad.


DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT ATT REGISTRERA SIG ENBART FÖR LEGALA ORD, UTAN ANDRA ABONNEMANG.
Du kan välja fritt att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Du betalar bara för träffar och lästa dokument och kan gå ur systemet när som helst. (och komma tillbaks när du så önskar). Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka så sköter systemet resten. Så fort det bevakade ordet dyker upp i ett nytt dokument, skickas en avisering till din e-postadress, med en länk till informationen. 

Registrering.
Du registrerar dig i samband med att du kommer in i systemet. Där bestämmer du omfattningen. Vilka ord, ett eller flera, som du vill bevaka. Registreringen går sedan till vår abonnemangsservice för godkännande. Du får därefter en bekräftelse. Sedan kan du starta den första sökningen och är därefter förvissad om att vi bevakar exakt och bara det som du söker efter.

Debiteringsgrunder.
Första sökning är kostnadsfri. Du får en lista av träffar och kan sedan klicka dig vidare Första gången kan du läsa en av träffarna på listan och ladda ner en dom kostnadsfritt. Därefter debiteras du fem kronor per utskick och ord för Lex Press Legala Ord™. Att läsa en artikel kostar tio kronor per gång. Att läsa (ladda ner) en dom kostar 50 kronor.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

En åtalades för bland annat grov misshandel och våldtäkt. Förundersökningarna mot honom lades sedan ner. Ett målsägarbiträde i målet hade en ledande ställning på en mindre advokatbyrå. På samma byrå arbetade en advokat som sedan övergick till åklagartjänst och öppnade målet igen. Samma målsägarbiträde som tidigare förordnades. Mannen dömdes till fängelse i tingsrätten och hovrätten skärpte straffen. HD beviljar resning med motiveringen att åklagaren varit jävig.
Vid en slumpvis drogtest visade provet på en anställd att denne använt narkotika. Han ansågs därigenom inte lämplig för arbete så länge narkotikatesterna var positiva. Arbetsdomstolen slår fast att arbetsgivaren hade rätt att skilja honom från arbetet utan lön.
En vändplan på en skogsväg hade skräpats ner efter ett bärplockarläger. Kommunen förelade fastighetsägaren att städa upp. Länsstyrelsen, liksom mark- och miljödomstolen fastställde kommunens beslut. Mark- och miljööverdomstolen finner dock inte att bolaget accepterat nedskräpningen och inte kan betraktas som verksamhetsutövare på platsen. Kommunen har därför inte haft fog för sitt föreläggande.
Två företagare trodde att revisorn var deras personliga skatterådgivare. Men när Skatteverket underkände deras skatteupplägg och eftertaxerade dem med sammanlagt 2,3 miljoner vardera stämde de revisionsfirman för vårdslös rådgivning. HD finner att rådgivningen haft stora brister men männens risktagande innebär att revisionsfirman inte behöver betala skadestånd.
HFD har besvarat en prejudikatfråga om vem som ska betala den särskilda avgift som utgår när en bifångsten vid fiske är större än tillåtet. Svaret är att båtens befälhavare är ansvarig, även om verksamheten bedrivs av ett bolag.
Vårterminens sista nyhetsbrev går ut till våra läsare under denna vecka. I augusti är vi tillbaka igen. Databaserna fortsätter förstås att fyllas på löpande under tiden. Vi önskar våra läsare en riktigt skön och trevlig sommar!
Detaljplanen som ger möjlighet att uppföra en friskvårdsanläggning med hotell och anexbyggnader kommer förvisso att innebära ett ingrepp i natur- och kulturmiljön. Men de värden som påverkas är begränsade och MÖD fastställer kommunens beslut.
Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsens beslut att upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens för en komplementbyggnad, som utökar befintlig hemfridszon.
Regionen gjorde en ny upphandling av busslinjetrafik. Det ledde till att ett antal medarbetare hos den tidigare leverantören sades upp. Arbetsdomstolen finner dock att övergången av uppdraget inte innebar en sådan övergång av verksamhet som avses i 6 b § anställningsskyddslagen.
Målet var visserligen komplicerat. Men det är ingen godtagbar förklaring till att det under ett år och sju månader bara förekom någon form av aktivitet i målet. Resten av tiden var ren liggtid, varför HFD beslutar att skattetillägget skall dras ner med 50 procent.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar