Lex Legala Ord™
Lex Press Legala Ord™ är en bevakningstjänst för exakta ord och begrepp. Legala Ord™ söker igenom hela textmassan i samtliga dokument i Lex Press databaser, efter det bevakade ordet. (För närvarande över 440 000 dokument).

Lex Press Legala Ord ingår i samtliga Lex Total-abonnemang utan extra kostnad.


DET ÄR OCKSÅ MÖJLIGT ATT REGISTRERA SIG ENBART FÖR LEGALA ORD, UTAN ANDRA ABONNEMANG.
Du kan välja fritt att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Du betalar bara för träffar och lästa dokument och kan gå ur systemet när som helst. (och komma tillbaks när du så önskar). Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka så sköter systemet resten. Så fort det bevakade ordet dyker upp i ett nytt dokument, skickas en avisering till din e-postadress, med en länk till informationen. 

Registrering.
Du registrerar dig i samband med att du kommer in i systemet. Där bestämmer du omfattningen. Vilka ord, ett eller flera, som du vill bevaka. Registreringen går sedan till vår abonnemangsservice för godkännande. Du får därefter en bekräftelse. Sedan kan du starta den första sökningen och är därefter förvissad om att vi bevakar exakt och bara det som du söker efter.

Debiteringsgrunder.
Första sökning är kostnadsfri. Du får en lista av träffar och kan sedan klicka dig vidare Första gången kan du läsa en av träffarna på listan och ladda ner en dom kostnadsfritt. Därefter debiteras du fem kronor per utskick och ord för Lex Press Legala Ord™. Att läsa en artikel kostar tio kronor per gång. Att läsa (ladda ner) en dom kostar 50 kronor.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Kommunen hade tidigare gett bygglov för att bygga på en våning på bostadshuset och putsa fasaden i ny färg. Men när fastighetsägaren ville putsa upp garaget också blev det stopp. Mark- och miljödomstolen bifaller fastighetsägarens överklagande.
Kommunen förelade en fastighetsägare att återställa fasaden på byggnaden. När detta inte gjordes utdömdes vite, men fastigheten hade bytt ägare och den tidigare ägaren var därför fel adressat.
Kapitalet i en pensionsförsäkring måste förvaltas och det strider inte mot pensioneringssyftet att arvodet till den som förvaltar försäkringen tas ur försäkringskapitalet. Detta innebär inte att försäkringen inte längre är en pensionsförsäkring.
Polismyndigheten återkallade en mans förordnande som ordningsvakt på grund av att hans bror ingår i ett kriminellt nätverk. Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan.
Hösten 2022 gjordes vissa förändringar i artskyddsförordningen. Bland annat saknas nu ett uttryckligt allmänt förbud mot att skada eller förstöra vilda fåglars fortplantningsområden eller viloplatser. Men Mark- och miljödomstolen utgick från den tidigare lydelsen när den upphävde en detaljplan. MÖD återförvisar ärendet till Mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling.
Trafikverket meddelade en lantbrukare om att en arkeologiskt utredning skulle genomföras på en del av hans fastighet. Länsstyrelsen meddelade att beskedet var en verställighetsåtgärd som inte kunde överklagas. Regeringen avvisade hans överklagande och HFD kavvisar hans ansökan om rättsprövning eftersom regeringen inte prövat lantbrukaren civila rättigheter.
Solcellsanläggningen skulle anläggas på brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljööverdomstolen fastställer länsstyrelsen beslut att förbjuda anläggningen. Nackdelarna med placeringen bedöms överväga behovet av förnybar el.
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i en fråga om en tidigare boendeförälder är behörig att företräda sitt barn i frågor om retroaktivt underhållsbidrag.
Ett klockföretag monterade isär en del av de Tissot-klockor de importerat och skickade urtavlorna till England för att målas med specialmotiv som kunderna beställt. Företaget döms för varumärkesintrång att betala 1,3 miljoner kronor i skadestånd och 300 000 i vite om de importerar, marknadsför eller säljer klockorna med ommålade urtavlor.
Paret gjorde ingen bodelning vid skilsmässan. 30 år senare för mannen över halva fastigheten till sin nuvarande sambo som gåva. Lantmäteriet kan dock inte bevilja henne lagfart, eftersom den tidigare hustrun inte gett sitt samtycke.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar