Om LexPress

Lex Press startade 1995 som Sveriges första juridiska nyhetstjänst med det faxdistribuerade nyhetsbrevet Lex Press. Detta följdes av ytterligare ett antal nyhetsbrev inom specifika rättsområden som exempelvis skatterätt, fastighetsrätt, miljörätt och arbetsrätt.
I takt med att internet och digital teknik utvecklades förpassades faxen till historien och nyhetsbreven började distribueras med e-post.
Lex Press var också pionjär när det gäller att skapa rättsfallsdatabaser med domar, sökbara i fulltext. Till en början i ett urval, men sedan 2004 omfattar databaserna samtliga rättsfall inom de rättsområden vi bevakar; arbetsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, immaterialrätt, skatterätt, offentlig upphandling och ekobrott. Dessutom mål från de högsta instanserna, oavsett rättsområde samt bevakning av området konkurs och obestånd samt straffrätt.
Övriga tjänster inom Lex Press är sökmotorn Lex Praxis som söker bland samtliga domar från allmänna domstolar sedan 2006, Lex Press Bolag för bakgrundskontroll av svenska bolag och deras företrädare samt Lex Press Legala Ord, som gör det möjligt att ha specialbevakning på specifika sökord eller uttryck. Samt nyhetsbrev och löpsedlar.
 Som kund hos Lex Press kan man välja ha tillgång till helheten, utvalda tjänster eller endast enskilda specifika sökord, via abonnemang eller en pay-per-view-lösning.
Lex Press AB är ett fristående familjeföretag i två generationer. Verksamheten grundas på flexibilitet, engagemang och snabb, personlig service.
Kontakta oss på info@lexpress.se för mer information eller ett kostnadsfritt provabonnemang.

Följ oss gärna på LinkedIn

Senaste Nyheterna

Det framgår av 2 kap. 6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) vad som räknas till förrättningskostnader. Dusch är inte en sådan kostnad.
Markägaren förelades bland annat att återställa mark där en bilskogsväg byggdes. Men länsstyrelsens åläggande var inte tillräckligt tydligt för att markägaren skulle kunna leva upp till kraven. Beslutet upphävs därför.
Huvudfrågan var om den konstnärliga utsmyckningen är en vara eller en tjänst. Genom de nya reglerna i LOU finns ökad möjligheter att direktupphandla vissa tjänster av mindre värde. Kammarrätten finner att konstnärens arbete är en tjänst.
När kommunen förelägger en fastighetsägare att slänga sina sopor i soptunnan och ställa ut den för tömning är det inte en uppmaning att skapa sopor. Det är tillräckligt tydligt uttryckt i kommunens skrivelse.
Lagen om föräldraskap i internationella situationer ändrades 2022, så att inte bara faderskap kunde erkännas utan även föräldraskap som omfattade två kvinnor. Ett barn som föddes innan den nya lagen trädde i kraft skall behandlas på samma sätt menar förvaltningsrätten.
En person, som har släppts in i en bostad av ägaren, har stulit en plånbok ur en jacka i hallen när ägaren befann sig i ett anslutande rum. Hovrätten har rubricerat stölden som grov då plånboken enligt hovrätten får anses ha varit i målsägandens omedelbara närhet. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett gällande gärningen.
Arbetsgivaren väckte talan mot en anställd som sa upp sig och krävde återbetalning av utbildningskostnader. Men arbetsgivarens kostnadsansvar regleras i kollektivavtalet.
Högsta domstolen har prövat frågan hur lång tid ett näringsförbud skall gälla efter grovt bokföringsbrott och oredlighet mot borgenärer.
En förfallen ekonomibyggnad på en jordbruksfastighet hade rustats upp alldeles för mycket och fått bostadsstandard. Ägarna ålades att riva den eller ändra den till tidigare skick. Ärendet som pågått sedan 60-talet får gå en vända till hos länsstyrelsen.
Underinstanserna instämde i Kammarkollegiets bedömning att handbollsturneringen var en turisttjänst och föreningen därför måste ordna med resegaranti för arrangemanget. HFD förklarar dock att idrottsturneringen inte är en turisttjänst för de deltagande lagen.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar