Om LexPress

Lex Press startade 1995 som Sveriges första juridiska nyhetstjänst med det faxdistribuerade nyhetsbrevet Lex Press. Detta följdes av ytterligare ett antal nyhetsbrev inom specifika rättsområden som exempelvis skatterätt, fastighetsrätt, miljörätt och arbetsrätt.
I takt med att internet och digital teknik utvecklades förpassades faxen till historien och nyhetsbreven började distribueras med e-post.
Lex Press var också pionjär när det gäller att skapa rättsfallsdatabaser med domar, sökbara i fulltext. Till en början i ett urval, men sedan 2004 omfattar databaserna samtliga rättsfall inom de rättsområden vi bevakar; arbetsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, immaterialrätt, skatterätt, offentlig upphandling och ekobrott. Dessutom mål från de högsta instanserna, oavsett rättsområde samt bevakning av området konkurs och obestånd samt straffrätt.
Övriga tjänster inom Lex Press är sökmotorn Lex Praxis som söker bland samtliga domar från allmänna domstolar sedan 2006, Lex Press Bolag för bakgrundskontroll av svenska bolag och deras företrädare samt Lex Press Legala Ord, som gör det möjligt att ha specialbevakning på specifika sökord eller uttryck. Samt nyhetsbrev och löpsedlar.
 Som kund hos Lex Press kan man välja ha tillgång till helheten, utvalda tjänster eller endast enskilda specifika sökord, via abonnemang eller en pay-per-view-lösning.
Lex Press AB är ett fristående familjeföretag i två generationer. Verksamheten grundas på flexibilitet, engagemang och snabb, personlig service.
Kontakta oss på info@lexpress.se för mer information eller ett kostnadsfritt provabonnemang.

Följ oss gärna på LinkedIn

Senaste Nyheterna

Kvinnan konsumerar hygien- och rengöringsartiklar för stora summor på grund av tvångssyndrom. Hon har ansökt om merkostnadsersättning men HFD menar att överkonsumtionen inte är motiverad för att hon ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och underlätta för henne att delta i arbets- och samhällsliv.
Paret har bott utomlands i över 20 år. När hustrun flyttar till Sverige på halvtid, för att vara nära barnbarnen, blir hon obegränsat skattskyldig här. Men det innebär inte att också mannen får väsentlig anknytning hit.
Mannen hade beviljats bidrag för att köpa en bil på grund av sin funktionsnedsättning. Kostnader för skatt, försäkring och service är dock normala kostnader för alla bilägare och motiverar inte merkostnadsersättning.
Att en myndighet lägger handlingar i en extern molntjänst för att medarbetare i en projektgrupp ska kunna redigera dokumenten tillsammans innebär inte att handlingarna blir allmänna.
Paret var överens om att ha sex. Men mannen kontrollerade först att kvinnan inte hade någon annan mans sperma i sitt könsorgan. Denna kontroll jämställer HD med mindre grov våldtäkt.
Insatserna som betalas till en samfällighet för underhåll av gemensamhetsanläggningar eller anslutning till bredbandsnät utgör inte ersättning för varor eller tjänster och skall inte beläggas med moms.
Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i ett mål om när en köpare skulle ha upptäckt att en virkesleverans var felaktig och när reklamationen skulle ha gjorts.
LKAB har satt upp ett skyddsstängsel för att hindra människor att komma för nära gruvverksamheten. Kommunen har förelagt rivning av stängslet eftersom det inte är förenligt med detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att inga bostäder kommer att byggas inom området och rivning är alltför ingripande.
Det är inte något väsentligt samhällsintresse att anlägga enskilt avlopp och bygga två enbostadshus på brukningsvärd jordbruksmark. MÖD upphäver tillståndet.
Bolaget som producerar 3D-animationer på NTF:er menar att de tillhandahåller en elektronisk tjänst med momssatsen 6 procent. Skatteverket ändrade momsen till 25 procent. Kammarrätten har nu gett bolaget rätt.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar