Bedrägeri kan ge nekat avdrag

Det är enligt Högsta förvaltningsdomstolen möjligt genom direktivskonform tolkning att vägra avdrag för ingående mervärdesskatt om köparen deltagit i ett mervärdesskattebedrägeri och varit i ond tro avseende detta.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.