Momsbedrägeri var inte visat

Skatteverket har enligt kammarrätten inte gjort sannolikt att just de varor som bolaget köpt och yrkar avdrag för ingående mervärdesskatt för varit föremål för ett mervärdesskattebedrägeri. Skatteverkets påstående baseras på sannolikhetsbedömningar eller utredning som inte presenterats för rätten och det är inte tillräckligt.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.