Stora mobilavtal ingicks i ond tro

Skatteverket har enligt kammarrätten gjort sannolikt att mobilavtalen om sammanlagt cirka 25 miljoner kronor ingåtts i ond tro avseende momsbedrägerier. Köparbolaget har inte haft några referenser, har ingått avtalen utan personliga kontakter och har känt till att säljarbolagen företrätts av samma person och avlöst varandra i tid. Köparbolaget medges inte avdrag för ingående mervärdesskatt.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.