Bländande plåttak ska utredas vidare

Nämnden vidtog ingen åtgärd mot grannens bländande plåttak. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att utredningen i målet inte är tillräcklig för att bedöma om plåttaket utgör en olägenhet för människors hälsa. Ärendet ska därför återförvisas.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.