Föreläggande rörande solpaneler var för otydligt

Fastighetsägarna förelades att eliminera störande reflexer från fyra solpaneler på en attefallsbyggnad som vette mot en grannfastighet. Mark- och miljödomstolen finner att föreläggandet inte är tillräckligt preciserat.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.