Anmälningsärende borde inte ha avslutats

Anmälningsärendet om det olagligt inrättade avloppet avslutades utan åtgärd med hänvisning till att en projektgrupp skulle kontrollera alla enskilda avlopp på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen finner att hänvisningen inte är tillräckligt och att uppgifterna i anmälan borde ha kontrollerats och att nödvändiga åtgärder borde ha vidtagits. Ärendet återförvisas därför.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.