Par får betala för entreprenörens miss

Avloppsentreprenören skulle enligt avtalet med paret söka tillstånd för avloppsanläggningen innan den uppfördes. Paret blev dock förledda och något tillstånd söktes aldrig. Mark- och miljödomstolen finner att det inte är oskäligt att påföra paret en miljösanktionsavgift för att utan tillstånd ha inrättat en avloppsanläggning.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.