Ingen avgift för otillåtet avlopp

Kvinnan lämnade in en anmälan om ändring av en avloppsanläggning. Det framgick inte av blanketten att ärendet hade en viss handläggningstid. Nämnden informerade heller inte om att ändringen var tillståndspliktig varför kvinnan lät färdigställa anläggningen. Mark- och miljödomstolen finner att det är oskäligt att ta ut en miljösanktionsavgift för den otillåtna anläggningen.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.