Ingen avgift då myndighet gav fel besked

Nämnden tillbakavisade inte påståendet om att de felaktigt informerat ägarna till ett sommartorp i Tibro att de kunde anmäla en ny avloppsanläggning först efter att den inrättats. Mark- och miljööverdomstolen finner därav att någon sanktionsavgift inte ska tas ut.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.