Syfte med schaktning saknade betydelse

En man grävde bort matjorden från ett område för att undersöka markförhållandena inför anläggande av en avloppsanläggning. Han påfördes då en miljösanktionsavgift för att ha påbörjat en tillståndspliktig verksamhet. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer avgiften och finner att grävningen inte kan likställas med att inrätta en tillståndspliktig avloppsanordning oavsett vad syftet med schaktningen varit.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.