Dubbel avgift tas ut för avloppsanordningar

Inrättandet av en WC med sluten tank och ett BDT-avlopp skedde samtidigt och utan tillstånd. Det medför enligt Mark- och miljööverdomstolen dock inte att de ska ses som en anordning. En miljösanktionsavgift ska därför utgå för var och en av överträdelserna.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.