Utfyllnad medges i landskapsbildsskyddat område

Fastighetsägarna hade schaktat och fyllt ut ett område som de sedan iordningställt som gräsmatta. Mark- och miljööverdomstolen finner att tillstånd enligt förordnande om landskapsbildsskydd kan ges för åtgärden då åtgärden ses som förhållandevis liten och då den är utförd inom hävdad tomt.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.