Serviceväg i landskapsbildsskyddat område nekas

Föreningen som bedrev täktverksamhet önskade dra en ny serviceväg till täkten. Vägen skulle dras i utkanten av ett landskapsbildsskyddat område. Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till vägen. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att bergssluttningen utgör en viktigt del av den visuella upplevelsen av landskapsrummet och att en väg längs sluttningen skulle påverkan landskapsbilden på ett sådant sätt att den strider mot landskapsbildsskyddet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.