Hus påverkade inte landskapsbilden

Tillstånd kan enligt mark- och miljödomstolen medges för tre nya hus i ett landskapsbildsskyddat område. Detta då husen inte skulle synas från sjön, då platsen i utkanten av området saknar skyddsvärden samt då det enskilda intresset väger tungt.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.