Tak var för dominerande

Enplanshusets tak skulle gå ut även över uteplatserna. Mark- och miljödomstolen finner att taket skulle bli alltför dominerande och skulle skada landskapsbilden då det är ett alltför stort avsteg från byggnadstraditionen i området.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.