Nybygge i landskapsbildsskyddat område stoppas

Mark- och miljödomstolen beviljade tillstånd till uppförande av ett bostadshus med garage i det landskapsbildsskyddade öppna jordbrukslandskapet på Bjärehalvön i Båstads kommun. Mark- och miljööverdomstolen ändrar domen och avslår ansökan då bebyggelsen skulle bli väl synlig i landskapet och påverka siktlinjerna.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.