Inget modernt hus på Hallandsåsen

Paret önskade riva sitt mer traditionella hus på en fastighet i ett naturreservat på Hallandsåsen och bygga ett stort hus med platt tak, boxkonstruktion och stora fönsterpartier. Mark- och miljööverdomstolen finner att tillstånd inte ska medges då huset får en stor påverkan på utblicken över det öppna kulturlandskapet och verkar dominerande i landskapet och på platsen.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.