Husbygge på Hallandsåsen stoppas

Fastighetsägarna fick tillstånd att bygga ett bostadshus i naturreservatet Hallandsåsens nordsluttning med villkor om bland annat nockhöjd. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer tillståndet då huset på ett icke betydelselöst sätt skulle påverka utblicken över det öppna kulturlandskapet från åsens högre delar.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.