Ridhus måste rivas

Paret lät uppföra ett ridhus i ett landskapsbildsskyddat område och ansökte om tillstånd i efterhand. Mark- och miljööverdomstolen finner att tillstånd ska nekas då ridhuset med sin placering nära vägen är väl synligt i det öppna jordbrukslandskapet och då ridhuset påverkar den visuella upplevelsen av landskapet negativt.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.