Ekonomibyggnader måste vara röda

Gårdsägaren i Skara kommun målade samtliga ekonomibyggnader i samma vita kulör som huvudbyggnadens originalkulör. Mark- och miljödomstolen finner att färgsättningens har en alltför stor påverkan på landskapsbilden och att det inte är alltför ingripande att förelägga fastighetsägaren vid vite att måla ekonomibyggnaderna faluröda.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.