Maskinhall störde landskapsbilden

Den drygt 25 meter långa maskinhallen på ön Ven skulle enligt Mark- och miljööverdomstolen påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att den strider mot syftet med landskapsbildsskyddet. Tillståndet upphävs därför och ansökan avslås.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.