Hus behöver inte målas rött

Länsstyrelsen tillät en utbyggnad av en mangårdsbyggnad i ett landskapsbildsskyddat område i Enköpings kommun under förutsättning att huset målades rött med vita knutar. Fastighetsägaren ville dock måla huset vitt. Mark- och miljödomstolen upphäver villkoret och finner det inte visat att den önskade färgsättning medför en sådan inverkan på landskapsbilden att den inte kan tillåtas.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.