Ridhus i landskapsbildsskyddat område måste rivas

Paret lät uppföra ett ridhus i ett landskapsbildsskyddat område och ansökte om tillstånd i efterhand. Mark- och miljödomstolen nekar tillstånd och finner att ridhuset påverkar landskapsbilden och att det inte varit svårt för paret att förutse att ridhuset kan hindras av förordnandet. Det allmänna intresset ges därför företräde.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.