Inget skattetillägg för hästverksamhet

Vid en samlad bedömning finner kammarrätten att paret inte gjort sannolikt att hästverksamheten varit näringsverksamhet eller ekonomisk verksamhet. Däremot finner rätten inte att det klart framgår att paret lämnat oriktiga uppgifter. Därmed undanröjs skattetillägget.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.