Oriktig uppgift var inte bevisad

Skogsbolaget har enligt kammarrätten inte bevisat att det bedrivit eller planerat att bedriva ekonomisk verksamhet. Därför nekas avdrag för ingående mervärdesskatt. Skatteverket har dock inte heller bevisat att bolaget lämnat oriktig uppgift när det angett att det bedrivit eller planerat att bedriva ekonomisk verksamhet. Därför undanröjs skattetillägget.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.