Ägare till hund med nostumör frias

I januari 2015 fick ägaren till en gammal hund veta att hunden hade en tumör i nosen. Det beslutades i samråd med veterinär att inga åtgärder skulle vidtas tills vidare. Mannen kom under sommaren 2015 sedan in akut med hunden varvid den fick avlivas då nosen var kraftigt deformerad, hade vävnadssönderfall och var infekterad. Hovrätten friar mannen från åtalen om djurplågeri och brott mot djurskyddslagen då det inte var visat att hunden lidit av skadan under så pass lång tid som åklagaren påstått samt då mannen inte kan anses ha dröjt för länge med att vidta åtgärder.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.