Likgiltighetsuppsåt bakom djurplågeri

Mannen hade djurförbud men inkom till veterinärkliniken med en döende katt som bedömdes ha lidit i vart fall i en månads tid. Tingsrätten fann att mannen varit grovt oaktsam men hovrätten menar att det förelegat ett likgiltighetsuppsåt. Påföljden skärps därför från 60 till 100 dagsböter.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.