Fråga om PFOS fick inte delegeras

Underinstansen menade att för få prover gällande PFOS tagits och att fortsatta undersökningar skulle vidtas inom egenkontrollen. Det överläts vidare åt tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare villkor. Mark- och miljööverdomstolen finner att frågan inte kan delegeras eftersom villkoret har nära samband med avfallsverksamhetens tillåtlighet varför den inte kan anses vara av mindre betydelse.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.