Utsläpp av PFOS från avfallsanläggning ska utredas

Kommunen utredde under en prövotid hur utsläpp av vatten från lakvattendammen vid en avfallsanläggning påverkade miljökvalitetsnormerna i en å. Ämnet PFOS fanns dock inte med i provtagningsprogrammet. Mark- och miljööverdomstolen finner skäl att förlänga prövotiden ytterligare då slutliga villkor inte kan fastställas innan utsläppen av PFOS utretts närmare.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.