Vatten från avfallsanläggning måste renas lokalt

Enligt tillståndsvillkoret skulle lak- och dagvatten från avfallsanläggningen avledas till kommunens reningsverk och vattnet skulle uppfylla de kvalitetskrav som kommunen ställde. Mark- och miljööverdomstolen finner att villkoret inte överensstämmer med miljöbalkens hänsynsregler och att det bör föreskrivas villkor om lokal rening innan avledningen.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.