Utsläppsvillkor för avfallsanläggning ändras

Utsläppsvärdet för nickel i utsläppsvillkoret för lakvatten från avfallsanläggningen i Hässleholm höjs något av Mark- och miljööverdomstolen då domstolen anser att det är något för strängt. Domstolen finner vidare att bolagets utsläpp av vatten som sker för bevattning av energiskog ska genomgå rening och omfattas av utsläppsvärdena i tillståndet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.