Ingen mildring av villkor för avfallsverksamhet

Verksamhetsutövaren yrkade att högsta tillåtna utsläpp av klorid skulle ökas och att villkoret om maximala föroreningshalter till lakvattnet skulle ersättas av ett teknikvillkor. Mark- och miljööverdomstolen finner inga skäl att ändra villkoren enligt bolagets yrkanden.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.