Utsläpp till Natura 2000-område godtas

Lakvatten från en avfallsanläggning får enligt Mark- och miljööverdomstolen avledas till Natura 2000-området Mörrumsån då utsläppet med de villkor underinstansen föreskrivit inte kommer att skada livsmiljöer eller på ett betydande sätt försvåra bevarandet av arter i området.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.