Inga hinder mot balkonger mot innergård

Balkongerna mot innergården i centrala Stockholm skulle medföra en påtaglig känsla av insyn i kök och medföra risk för ökat ljud. Mark- och miljööverdomstolen finner dock med hänsyn till områdets karaktär och vad man har att förvänta sig i centrala Stockholm att olägenheterna inte ska ses som betydande.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.