Dekorativ tegelfasad får balkonger

De dekorativa valvslagningarna över byggnadens fönster är enligt Mark- och miljööverdomstolen av kulturhistoriskt värde, men balkongerna kommer inte att täcka valvslagningarna och utformningen av balkongerna harmoniserar med byggnadens uttryck. Därför medges bygglov för balkongerna.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.