Ändringen stred mot förvanskningsförbudet

Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att ändring av fönster till dörrar och uppförande av balkonger på en gårdsfasad i centrala Göteborg står i strid med den aktuella detaljplanens förvanskningsförbud. Avvikelsen från planen bedöms inte som liten eller förenlig med dess syfte, varför bygglov för åtgärderna nekas.

Olof Johansson

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.