Terminalbyggnad får inte förvanskas

Terminalbyggnaden vid Uppsala station har enligt Mark- och miljööverdomstolen en väl genomarbetad gestaltning och en särpräglad karaktär. Därmed är den särskilt värdefull från miljömässig och konstnärlig synpunkt och därför får den inte förvanskas. De nya karuselldörrarna förvanskar byggnaden och därför avslås bygglovsansökan.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.