Specialfönster skulle förvanska byggnaden

En villafastighet har ansetts omfattas av förvanskningsförbudet i plan- och bygglagen och samtliga instanser anser att den sökta åtgärden inte är förenlig med 8 kap. 17 § samma lag. Även om verksamhetsutövaren förelagts att vidta bullerdämpande åtgärder finner Mark- och miljööverdomstolen att det inte är visat att kravet på ljudreduktion inte kan uppnås på annat sätt än genom byte till den föreslagna fönstermodellen. Bygglov kan därför inte beviljas.

Olof Johansson

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.