Tak i Visby innerstad får inte fabriksmålas

Ett fabriksmålat plåttak strider enligt Mark- och miljööverdomstolen mot byggnadsordningen för Visby innerstads bestämmelse om att traditionella metoder ska användas. Taket anses skada de kulturhistoriska värdena och strider därför mot förbudet mot förvanskning. Avvikelsen mot detaljplanen ses inte som liten.

Peter Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.