Område med fridlyst växt får avverkas

Elva exemplar av den fridlysta och sårbara orkidén knärot växte inom det område som skulle avverkas. Det fanns ytterligare åttio exemplar 250-600 meter utanför det avverkningsanmälda området. En naturskyddsförening ansåg att avverkningen borde stoppas men mark- och miljödomstolen finner att det rör sig om en enda population och att avverkningen inte påverkar artens bevarandestatus i området.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.