Väg på Onsalahalvön strider mot artskyddsförordningen

Mark- och miljööverdomstolen finner sammantaget att det inte råder någon tvekan om att den sammanlagda påverkan från den nya vägen på Onsalahalvön är av den omfattningen att förbudet i 4 § 4 p artskyddsförordningen aktualiseras avseende mindre hackspett och gröngöling. Den kontinuerliga ekologiska funktion som behövs för att tillgodose arternas behov anses inte kunna säkerställas genom skyddsåtgärder.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.