Mindre hackspett stoppar avverkning

Göteborgs stad ville avverka i ett område som regelbundet användes för fortplantning och som viloplats för ett antal fågelarter. Mark- och miljööverdomstolen finner att avverkningen riskerar att påverka dessa arter. Vissa försiktighetsmått kan fungera som skyddsåtgärder men då det inte är visat att den kontinuerliga ekologiska funktionen för framförallt mindre hackspett kan upprätthållas så är avverkningen förbjuden enigt artskyddsförordningen.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.