Överenskommelse om upphörande godkänns

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom godkänner Mark- och miljööverdomstolen överenskommelsen om upphörande av dikningsföretaget. Förutsättningarna för företaget anses ha förändrats i sådan utsträckning att överenskommelsen om upphörande ska godkännas trots att anläggningarna och behovet av markavvattning finns kvar.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.