Större rör ökade inte markavvattningen

Dikningsföretaget förelades vid vite att återställa ett dike. Större dimension på rören hade valts vilket enligt länsstyrelsen ökade markavvattningen. Miljödomstolen upphäver beslutet då rörens dimension inte innebär en större markavvattning eftersom rören endast leder bort vatten som kommer till inloppet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.