Grävningsarbete var tillståndspliktigt

Åklagaren hävdade att en man hade utfört markavvattning på sin fastighet utan att han fått dispens från markavvattningsförbudet och utan att länsstyrelsen meddelat tillstånd till arbetet. Hovrätten dömer honom nu för otillåten miljöverksamhet till 60 dagsböter.

Erika Dennerheim

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.