Dikning var inte markavvattning

Miljödomstolen finner att diket som mannen vill gräva inte syftar till att avvattna vattenområdet utan snarare syftar till att möjliggöra en gångväg. Åtgärden ska enligt domstolen istället betraktas som schaktning och fyllning i vattenområde.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.