Musik vid uteservering kunde vara en olägenhet

Det var inte helt klarlagt att ljudnivåerna från restaurangens musikspelande överskred gällande nivåer. Ljudmätningen i kombination med klagomål visade dock att musikspelandet kunde medföra olägenheter för människors hälsa. Mark- och miljööverdomstolen finner därav att nämnden haft fog att förelägga restaurangen vid vite att innehålla vissa ljudnivåer.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.