Restaurang nekas ytterligare jämkning av vite

Vitet enligt föreläggandet om skydd mot störande buller från en restaurang i Helsingborg jämkades med 10 000 kronor då en av tre punkter uppfylldes i tid och då en annan punkt uppfylldes men dock tre veckor för sent. Mark- och miljööverdomstolen finner inga skäl till ytterligare jämkning av vitet.

Rebecca Dittmer

För att läsa hela artikeln och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.